Utskotten


Markprovsutskottet
   
Sammankallande  
  Peggy Westerlund, Östra Sverige  
  Håkan Roswall, Västra Sverige  
  Isac Träffe, Södra Sverige  
 Sekreterare Thomas Elebring, Västra Sverige  
     
Träningsutskottet
   
Sammankallande Tomas Söderström  

  Marie Ahlgren, Östra Sverige  
  Anders Larsson, Västra Sverige  
  Åsa Sjölin, Södra Sverige  
  Birgitta Staflund-Wiberg, Småland  
PR/Informationsutskottet
   
Sammankallande Johan Olsson  

  Marie Bengtsson  
  Tina Hansson  
  Cecilia Löfling  
  Kristine Olsen  
     
Domarutskott
   
Sammankallande Birgitta Staflund Wiberg info@meadowlark.nu
  Åsa Norrby asa@perdixgundogs.se
  Susse Meurling susse@sjohuset.se
     
Medlemsutskottet
   
Sammankallande Pia Larsson  

  Lena Spangenberg  medlem@jaktretrieverklubben.se
     
Ekonomiutskottet
   
Sammankallande Cecilia Löfling kassor@jaktretrieverklubben.se