Utskotten


Markprovsutskottet
   
Sammankallande Johan Olsson
 
Mads Kristoffersen
 
   Anders Norrby  
     
Träningsutskottet
   tu@jaktretrieverklubben.se
Sammankallande  —  
  Marie Ahlgren, Östra Sverige  
  Anders Larsson, Västra Sverige  
  Åsa Sjölin, Södra Sverige  
  Birgitta Staflund-Wiberg, Småland  
     
PR/Informationsutskottet
   
Sammankallande Kristine Olsen  pr@jaktretrieverklubben.se
  Marie Bengtsson  
  Tina Hansson  
  Cecilia Löfling  
     
Domarutskott
   
Sammankallande Birgitta Staflund Wiberg info@meadowlark.nu
  Åsa Norrby asa@perdixgundogs.se
  Susse Meurling susse@sjohuset.se
     
Medlemsutskottet
   
  Lena Spangenberg  medlem@jaktretrieverklubben.se
     
     
Ekonomiutskottet
   
Sammankallande Cecilia Löfling kassor@jaktretrieverklubben.se