Dagsarkiv: mars 13, 2019

1 inlägg

Jaktretrieverklubbens logo

Valberedningens förslag till årsmötet 2019

Ordförande: omval Johan Olsson på 1 år till. Ledamot 2 år vardera omval på Ulla Olsson, nyval Åsa Norrby. Suppleanter Clara Andersson o Caroline Lillrud på vardera 1 år. Revisor Anders Lindahl och Fredrik Grip på vardera 1 år. Årsmötet beslutar vem av dem som ska revidera SJR. Revisorsuppleant: Karin […]