Ändring i reglerna

En förändring, och förtydligande är gjord i reglerna kring apporteringsprov, under Appendix B Apporteringsprov i Reglemente för Workingtest

c. Sökarbete. I ett område på ca 15 x 15 meter läggs tre dummy ut blint. Det avlossas skott så att hunden både ser och hör det.

Området skall ligga ca 20 meter från den plats där hunden sänds. Det förväntas att hunden apporterar minst två dummy. Hunden skall hållas i det anvisade området!

Läs hela reglementet för Workingtest här!