Angående ändrade regler

Vill du läsa Jaktretrieverklubbens reglemente, hittar du det under menyn PROV –> REGLER OCH MERITERINGSSYSTEM –> REGLEMENTE FÖR WORKINGTEST.
Avdelningen som berör just Apporteringsprovet ligger under Appendix B Apporteringsprov.

Nedan text är kopierad från RJKs hemsida www.rjk.dk och är helt i linje med det Jaktretrieverklubben har beslutat, alltså att endast använda dummies vid Workingtest.

 

Afskaffelse af vildt på RJK´s apporteringsprøver 

Siden klubbens start har der været anvendt dødt vildt som apporteringsemner på apporteringsprøven. I de senere år har BE/MU flere gange drøftet mulighederne for at udskifte dødt vildt med dummyer. På seneste generalforsamling blev emnet også drøftet, hvor der var forskellige holdninger for og imod afskaffelse af optøet vildt på apporteringsprøverne.
Emnet blev behandlet under evt. og blev derfor ikke sendt til afstemning, men blandt de der deltog i debatten, var der gode argumenter for at afskaffe brugen af dødt vildt.

 

BE/MU anser Retrievernes Jagthundeklub for en – som navnet siger –  Jagthundeklub,  der respekterer vildtet både levende og dødt, og så vidt muligt anvender vildtet til konsum. Det kan derfor opfattes uetisk, især i den brede offentlighed, at nedlægge vildt for derefter at fryse det ned og efterfølgende tø det op, for at kaste rundt med vildtet for vores hunde.

Hvis, eller når, offentligheden eller jagtmodstandere bringer dette emne op, vil det kunne skade både klubben og jægernes popularitet i offentligheden. Ud over dette, er der en del logistik forbundet med både indsamling, opbevaring og ikke mindst bortskaffelse af apporteringsvildtet – en opgave der vokser med klubbens positive udvikling af aktive medlemmer.

Sidst men ikke mindst tillægger vi ikke anvendelsen af dødt vildt hele den positive effekt i træning og afprøvning som har været påtænkt.  

Af ovenstående grunde har RJK´s bestyrelse og markprøveudvalg derfor besluttet at der anvendes dummyer på klubbens apporteringsprøver fra 1/1-2017.