Angående planerat prov i Skåne 6/12

Styrelsen i Jaktretrieverklubben har fattar beslut om att ställa in det planerade vinnarklassprovet i Skåne 6/12 på grund av rådande läge avseende COVID-19.
Provet ersätts av en möjlighet att delta i träningsjakt vid samma tidpunkt.
Anmäl dig till träningsjakten här, i vår webbutik.
Givet de råd och riktlinjer som tillämpas i skrivande stund ser vi inga förutsättningar att inom ramen för dessa genomföra det prov vi både planerat och sett fram emot.
För att i möjligaste mån erbjuda våra medlemmar någon form av verksamhet har styrelsen beslutat om att istället vid samma tillfälle erbjuda möjlighet till att delta i en träningsjakt med plats för sex hundar och fyra skyttar.
Upplägget för träningsjakten innebär färre deltagare, kräver färre funktionärer och domare etc. och därmed mindre risk för att vi sprider smitta.
Välkomna till att delta i träningsjakten – vi ser att du som deltagare bara kommer om du känner dig frisk och att du håller dig ajour om eventuella restriktioner som t.ex. påverkar resande inom din och i förekommande fall andra regioner.
Självklart ersätter vi er som i förekommande fall redan har betalt.


/Jaktretrieverklubbens styrelse