Årsmöte 2015

Alla Jaktretrieverklubbens medlemmar hälsas välkomna till vårt årsmöte söndag den 22 mars kl. 13.00 på Evidensia Regiondjursjukhuset Helsingborg, Bergavägen 3 i Helsingborg.

Årsmöteshandlingarna finns att rekvirera hos sekreteraren från och med den 1 mars.

Valberedningen består av Lotta Carbonnier, Paul Carbonnier och Carl-Fredrik Rosenblad. Vill du komma i kontakt med dem så är Lotta deras sammankallande: lotta@carbonnier.com

Om du ännu inte betalt årets medlemsavgift så gör du det lättast via JRKs webshop eller direkt in på
PlusGirot 10 21 53-4
2015 års avgift uppgår till 350 kr för ordinarie- och 150 kr för familjemedlemskap.

Varmt välkomna!

Styrelsen Jaktretrieverklubben

Jaktretrieverklubbens logo 330