ÅRSMÖTE 2016 OCH STARTSKOTTET AV KLUBBENS 15-ÅRS FIRANDE

Varmt välkomna till Jaktretrieverklubbens årsmöte och efterföljande 15-årsfirande lördagen den 19 mars på Toppeladugård (korsvirkeshuset) utanför Genarp.

  • Årsmötet startar kl 10
  • Ca kl 12.00: Klubben bjuder på enklare lunch – anmälan krävs (icke medlemmar betalar 40 kr)
  • Ca kl 13.00: Apporteringstävling med fina priser (20 kr per start)
  • Ca kl 14.30: Jubileumsfika med lotteri och prisutdelning
  • Ca kl 15.30: Öppen träning med någon/några av klubbens tränare

Maila till info@jaktretrieverklubben.se om att du önskar äta lunch. Ange i anmälan om du är medlem eller inte. Icke medlemmar betalar 40 kr på plats.

Årsmöteshandlingar finns att rekvirera på info@jaktretrieverklubben.se från och med den 27 mars.

Valberedningen består av Lotta Carbonnier, Paul Carbonnier och Carl-Fredrik Rosenblad. Vill du komma i kontakt med dem så är Lotta deras sammankallande. Henne når du på lotta@carbonnier.com

Om du inte betalat 2016 års medlemsavgift ännu, så gör du det lättast via JRKs webshop eller direkt in på Plusgiro 10 21 53-4. Du kan även lösa medlemskap på plats den 19 mars. 2016 års avgift uppgår till 400 kr för ordinarie- och 175 kr för familjemedlemskap.

Dagen (förutom årsmötet) är öppen för såväl medlemmar som icke medlemmar. Varmt välkomna!

Styrelsen Jaktretrieverklubben

logo_500_vit