Att registrera sin hund i SJR


Det känns fantastiskt att lägga ut denna info på vår sida!

Med den “explosion” av registreringar det blivit den senaste tiden känns det som vi behöver underlätta för alla nya medlemmar. När ni ska registrera era hundar i SJR, går ni till www.sjr.nu/enskild-hund, där finner ni blankett som ska fyllas i och skickas tillsammans med en kopia på er SKK-stamtavla. Där står även adressen vart ni ska skicka det. Även SJRs PlusGiro står där, (observera att det inte är samma som ni betalar medlemsavgiften till JRK).

SJR är motsvarigheten till SKK, och tillhandahåller stamtavlor till associerade klubbar (Jaktretrieverklubben & Jaktspanielklubben). Alla pengar som kommer in till SJR under året går oavkortat tillbaka till associerade klubbar i början på varje år.

Det brukar sparas några tusen ca 5000kr till administrativa utgifter, allt arbete är ideellt! Pengarna fördelas procentuellt i förhållande hur många registreringar respektive klubb haft under året. Det är pengar vi kan använda till våra aktiviteter.

Jag önskar alla nya medlemmar ett STORT VÄLKOMNANDE! Och hoppas ni ska känna gemenskapen och bli nöjda.

Mvh Er ordförande

Håkan Hansson

Daphne