Bilder från WT Öppenklass, Svedala 2019-04-14

Bilderna är tagna av Carin Träffe under proven i Svedala den 14 april. 

Grattis till alla utmärkelser! Och tack till alla ni som gjorde dessa prov möjliga!

Se provresultaten här.