Bra att veta

Vid för många anmälda till markprov kan det vara aktuellt med lottning, då alla som visat intresse vid prov inte kan få plats. Hund som inte får plats kan bli inkallad som reserv med kort varsel.

 

Sista dagen för anmälan annonseras på klubbens hemsida, det är 14 dagar innan provdatum om inget annat anges.

När det gäller återbetalning så får man pengarna tillbaka om man blir bortlottad, men inte om man ej medverkar utan giltig anledning!

Svenska hundar skall vara registrerade i SJR med SJR stambok. Danska hundar skall ha en av danska Retrievernes Jagthundeklub godkänd stambok. Danska hundförare behöver ej vara medlem i Jaktretrieverklubben om de är medlem i danska Retrievernes Jagthundeklub.

Har du vidare frågor, kontakta mu@jaktretrieverklubben.se