CORONA / COVID-19

Med anledning av regeringens beslut den 27 mars, om att förbjuda sammankomster med mer än 50 personer beslöt styrelsen under fredagskvällen att ändra sitt tidigare beslut om prov och träning. Regeringen uttryckte också att insikten om krisens allvar måste delas av alla samt att undvika onödigt resandet för att minimera smittspridning. Risken för smittspridning i samband med prov och träning bedöms låg då det går att säkerställa minst 2 meter avstånd mellan ekipage. Dock är varje ny smittad en ökad belastning på en i dag redan överbelastad sjukvård. Om ökningen fortsätter som myndigheterna befarar kan detta leda till  brist på intensivvårdsplatser varför sjukvården kan komma att behöva prioritera vilka som kan få vård. Ur detta perspektiv beslöt JRKs styrelse att ställa in klubbens prov och träningsverksamhet från idag och till och med april månads utgång. Anmälningsavgifter återbetalas.
 
Styrelsen följer löpande regeringen och myndigheters beslut och kan komma att ändra beslut. Det är självklart vår förhoppning att den verksamhet som är planerad att genomföras under maj månad kan genomföras. Just nu går våra tankar till alla de som insjuknat och hoppas att vi genom vårt beslut kan hjälpa till att snabbare få coronapandemin att avklinga.   
 
Jaktretrieverklubbens styrelse