Dispens

JRK har fått dispenser för träning och tävlingsverksamhet under hundförbudstiden

För att en jaktretriever ska kunna arbeta under sin förare under jaktsäsongen är det viktigt med träning. 

Under perioden 1 mars till den 20 augusti infinner sig den så kallade hundförbudstiden. Under den ska hundar hållas under tillsyn så att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Det är självklart med hänsyn till det vilda och för oss som jägare är det extra viktigt att visa respekt för viltet. 

För att möjliggöra för Jaktretrieverklubben att bedriva träning och tävling under hundförbudstiden har klubben ansökt och erhållit dispenser från 14 länsstyrelser i Sverige, från Skåne till Gävleborg. 

Dispenserna ger oss rätt att genomföra träning och tävling i klubbens regi och under ansvar. Vi ska koncentrera verksamheten så att vi stör så lite som möjligt och vi alltid tar särskild hänsyn till det vilda under planläggning och genomförande av vår verksamhet.

Väl mött till våren och sommarens träningar och prov för att komma i toppform inför jaktsäsongen!