En lyckad Prova på-dag!

Söndagen den 4 maj erbjöds alla medlemmar samt även ännu inte medlemmar möjligheten att få prova på apporteringsprov samt öppenklass working test. Platsen var vackra Svenstorps Slott strax utanför Lund.

Det blev verkligen en fantastisk dag med både bra hundar och bra väder. Det var verkligen kul att se så många nya medlemmar med deras hundar. För de hundar som inte var klara för öppenklassen höll Anna Johnsson-Andersson extra träning, vilket var ett uppskattat initiativ.

Dagen gav mersmak för både arrangörer och deltagare, så det kommer säkert att bli någon form av uppföljning. Ett stort tack till David McNeill, domarna Marie Bengtsson och Nils Olof Sandberg samt alla övriga funktionärer för ert engagemang under dagen.

Dagens fotograf: Håkan Hansson