Ett återbud

Vill du ha en plats på den fullbokade Ricky Moloney-träningen på lördag den 8/6? Ett av träningsekipagen kan inte medverka och vill därför sälja sin plats. Är du intresserad?
Maila Karin på karinskoog90@gmail.com så kan hon förmedla platsen. Läs mer om träningshelgen på Maltesholm här:

Träningshelg på Maltesholm