Förlängd anmälningstid!

Redan den 17 juni är det dags för Apporteringsprov och Working Test Öppenklass i Vomb.

Anmäl dig nu!