Hej medlem!

Jaktretrieverklubbens styrelse vill gärna ta del av dina åsikter och förslag så att vi på bästa sätt tillsammans kan utveckla klubben.

Vi vill utveckla klubbens arbete så att den bättre möter våra målsättningar och att du som medlem får ett större mervärde av ditt medlemskap, t.ex. genom bättre sponsoravtal, bättre tips och råd, bättre prov etc.

Dina åsikter är viktiga för oss och vi är mycket tacksamma om du kan ta dig tid att besvara vår enkät.

Enkäten består av 16 st flervalsfrågor samt några frivilliga fritextfrågor.
Det tar cirka 5-10 minuter att besvara enkäten.

Enkäten är helt anonym och är öppen till och med 16/9.

Som medlem kommer du att få ett mejl de närmsta dagarna med länk till enkäten från medlem@jaktretrieverklubben.se.
Håll utkik efter det och kolla även skräpposten.

Välkommen och tyck till och tack för din hjälp😊

Hälsningar/ Jaktretrieverklubbens styrelse

Jaktretrieverklubbens logo