Henrik Vilendal – Träning i betor 2014

Välkommen till träningsdag den 21 augusti

Då kan formen vässas inför höstens jakter och markprov.

Förmidagen: öppenklass hundar

Eftermiddag: vinnarklass hundar

Träningen kommer att hållas på något Skånskt betfält

Tid och plats kommer att meddelas efter anmälan

Det är begränsat antal platser – först till kvarn gäller!

Kostnad: 550 kr / pass

Anmäler gör du genom att maila Susse Meurling på susse@sjohuset.se

Anmälningsavgiften betalas på klubbens pg 102153-4 efter att anmälan bekräftats.

Det är väldigt viktigt att inbetalningen märks med “ Betträning” samt deltagarens namn.

Anmälan är bindande.

Medtag egen matsäck för hela dagen

Väl Mött!

Träningsutskottet

Henrik betor 2014