Inbjudan till träning i Danmark

Joe McLure

Träningsdagar med Joe McLure den 26 och 27 maj 2012 i Danmark.

Temat för dagarna kommer att vara en uppföljning från föregående år.

Läs mer på Retrievernes Jagthundeklub (texten är på danska, men Google Translate kan hjälpa dig)