Info från MU

Inför markprovssäsongen vill MU påminna alla medlemmar om följande:

  1. Sista anmälningsdag till alla markprov under hösten är två veckor innan provdagen (om inte MU annonserat något annat på hemsidan)
  2. Anmälningsavgiften ska betalas samtidigt som anmälningen skickas in. Vid betalning; skriv tydligt och klart vem och vilken prov som gäller. Er anmälan är bara bindande om ni har betalt anmälningsavgift.
  3. På vissa prov där det finns begränsat med plats, kan det hända att platserna måste lottas. Vid lottning kommer ni som har anmält sig i tid och betalt anmälningsavgift har företrädde. Ni som har anmält sig men har glömt att betala anmälningsavgiften riskera att hamna utanför lottningen.
  4. På helgerna där vi har en Öppenklassprov på lördag och en Vinnarklassprov på söndag:
    • Om ni vill bara tävla i Öppenklass anmäler dig till Öppenklass och betala som vanligt innan sista anmälningsdag.
    • Om ni har förhoppningar att kvalificera dig till Vinnareklass anmäler dig till bägge prov men betalar bara Markprov Öppenklass. Om ni kvalificera dig på lördag och om det finns plats kan du bekräftar din önskemål att delta på söndag direkt till söndags Provledaren så snart du kommer hem. Betala avgiften på kvällen och visa provledaren / Dog Steward kvittens på söndag.

Återkom gärna om du har några frågor!

Markprovsutskottet

David McNeill david@dcorp.se