Info från styrelsemötet

Styrelsen har haft möte och här kommer information om de viktigaste punkterna.

Markprovssäsongen är säkrad och de på hemsidan publicerade proven kommer att kunna genomföras, vi hoppas på ett gott deltagarantal.

Mästerskapet kommer i år att gå på Charlottenlund utanför Ystad. Provet kommer att dömas av Carsten Junker Nissen, Henrik Vilendal, Kenneth Rajczyk och Phil Highfield. Det kommer att finnas möjlighet att köpa lunch i slottskällaren. Vi planerar också för en gemensam middag på lördagskvällen.

Träningsutskottet har satt igång med vårens och sommarens kursutbud. Inbjudna instruktörer och andra aktiviteter planeras.

Vi har också tidigare lovat att titta bakåt samt dra lärdomar för att förhindra en upprepning. Utredningen av händelserna och agerandet från ordinarie årsmöte till extrastämman presenterades och diskuterades. Vi har tyvärr funnit metodiska ageranden och planerade händelsekedjor som skadat klubbens verksamhet och rykte.

Styrelsen har därför fattat beslut om uteslutning av ett antal medlemmar, i vissa fall retroaktivt, för att tydligt markera att detta beteende inte är acceptabelt i vår klubb.

De berörda har blivit meddelade via brev och inga ytterligare kommer att utredas med anledning av det som hänt. Vi kommer inte diskutera eller ytterligare kommentera dessa uteslutningar med hänsyn till individerna. Vänligen visa respekt och hänsyn och undvik att diskutera detta i sociala medier, eventuella frågor kring utredningen tar vi upp samband med nästa årsmöte.

 

Vi hoppas därför att vi nu tillsammans kan lämna historiken och fokusera på säsongen och klubbens framtid och framför allt på våra hundar!

 

Styrelsen

JRK styrelseprotokoll 2017-09-10

JRK styrelseprotokoll 2017-09-10, bilaga 1