Intresserad av att hjälpa till?

Vill du hjälpa till i provverksamheten?

Foto: Hofbauer & Johansen/®CopyrightKlubben kommer att genomföra en funktionärsutbildning under våren.
Kan Du tänka dig att hjälpa till så anmäl ditt intresse, senast den 30 mars till David Mcneill david.mcneill@kaabs.se

Funktionen som mottagare av provanmälan, dvs kataloger och diplom blir vakant inom kort.
Är Du intresserad, så kontakta Ingrid Magnussom ingrid.magnusson@live.se

Markprovsutskottet, MU