JRK Årsmöte 2019

Klubben höll sitt årsmöte i centrala Stockholm den 23 mars. Många glada klubbmedlemmar slöt upp i Walter Borg Jakt & Fritid butikslokaler på Kungsgatan. För er som inte kunde vara med hittar ni här JRK – Verksamhetsberättelse 2018 och Verksamhetsplan 2019.
Årsmötesprotokollet kommer att publiceras så snart det blivit justerat.

Under mötet fastställdes JRKs Stadgar efter redovisning av den granskningsprocess som vi haft under året,

 I och med de nya stadgarna kan vi även meddela att vi valt en etisk revisor för det kommande verksamhetsåret. 

Ett stort tack till Walter Borg som lånade ut sin butikslokal på Kungsgatan för mötet.

JRK årsmote 2019
Glada årsmötesdeltagare som stannade kvar och shoppade loss efter årsmötet.