JRK Mästerskap 2017

Jaktretrieverklubbens Mästerskap 2017

Charlottenlunds Gods

Godset ligger ca. 10 kilometer väster om Ystad. Det omfattar 600 hektar bördig åkermark med bokskog runt slottet och gården och med ekdungar planterade på Karl XI:s tid samt betesmarker genomflutna av Charlottenlundsbäcken.
I dagsläget så gränsar den vackra slottparken mot breda fasanremisser och vackra vatten med änder. Vidsträckta betfält sträcker ner mot havsbandet. En riklig och mångfasetterad biotop erbjuds besökaren och jaktgästen!
Viltvård och jakt bedrivs i dag på godset av Charlottenlund’s Jakt o Event där ägare är Thomas Fors och Claes Lachmann. Den sistnämnde även ägare av godset.

Den 4 till 5 november, 2017 går Jaktretrieverklubbens Mästerskap av stapeln.