Kurs inför apporteringsprov

Till alla Er som har för avsikt att starta på apporteringsprov!
Våra tränare Stiv kommer att ha ett träningstillfälle i Revinge. Där målet kommer att vara start eller omstart på Apporteringsprov.

Kursinnehåll: Momenten som finns i Apporteringsprovet.
Datum: 2012-04-21
Denna dag kostar 350:- som betalas in på klubbens pg 102153-4, anmälan är bindande samt max 6 deltagare.
Tid och plats meddelas till resp anmälare.
Anmälan och frågor görs till följande adress: stiv@telia.com

Välkomna!

Kurs på Revinge