Lämnar sitt uppdrag

Vi vill meddela att Kristine Olsen har valt att lämna sitt uppdrag som suppleant i styrelsen pga. personliga skäl.
Vi är mycket glada att hon även fortsättningsvis kommer att vara aktiv i klubben utanför styrelsearbetet.
Styrelsen vill passa på att varmt tacka henne för det arbete hon har lagt ner under året.
 
Styrelsen