Meddelande från kassören

Vi har fått in flera inbetalningar på Plusgirot, där det står otydligt till vilket prov/arrangemang pengar har betalats in till!

Är tacksam om ni skriver namn / hundens namn alternativt registrerings nr / provdatum /samt till vilken klass, i meddelandekolumnen när ni betalar in anmälningsavgiften till våra prov.

Det gäller även till vissa träningar där anmälningsavgiften betalas in via vårt Plusgiro.
Där är det viktigt att ni fyller i namn på alla som ni betalar in för / antal hundar (behöver ej specificera vilka) samt vilken dag och datum.

Detta är för att förenkla och för att minska risken för att något ska bli fel.

Tack på förhand hälsar

Johanna, kassör i Jaktretrieverklubben