Medlemsinfo – viktigt

I samband med utskick av medlemsbrev och tidningen Markerat visar det sig en del adressproblem.

Har Du flyttat/ändrat adress under det senaste halvåret – har adressändring, så vore det bra om Du på en gång meddelar oss Din nya dress här:

veneke@delta.telenordina.se

Samtidigt vill jag påminna om att medlemsavgiften för 2011, fullbetalnde, är 350 kronor.

Margareta Veneke