NU räcker det…

Det är med stor sorg i hjärtat och sinnet som jag skriver detta till er medlemmar i Jaktretrieverklubben.
Under alla mina år i klubben, som medlem, som utskottsmedlem och som styrelsemedlem har jag aldrig tidigare upplevt det som har skett inom klubben den sista tiden.

Jag kan – och vill inte heller – vara del av en styrelse, där tillit och förtroende saknas, där skitsnack och kuppförsök planeras och diskuteras och där man svartmålar varandra. Det är inte en anda som vi har haft i Jaktretrieverkubben – och jag önskar verkligen inte att det kommer att bli klubbens framtida anda.

Jaktretrieverklubben startades för att vi ville komma ifrån den stora tunga organisationen, som krävde byråkrati och paragrafrytteri för att fungera. Vi ville ha korta beslutsvägar och en flexibilitet för att förändra sådant vi under vägens gång märkte att vi behövde ändra.

Vi har byggt upp vår klubb på entusiasm och engagemang. Vi har kämpat i motvind och hela tiden behövt att försvara vår verksamhet – något som också stärkt vår sammanhållning och gjort oss starka.

Vår vilja att vara våra medlemmar till lags har varit rådande och det har ibland varit tufft, då vi inte alltid varit så många att dela på sysslorna. Vi har under 2016 och 2017 gått från att ha varit en liten klubb med stark ”vi-känsla” till att bli en riktigt stor klubb med en alltmer uppblossande ”vi och de-känsla”. Att leda och organisera en så stor klubb kräver massor av alla som är med i en styrelse men framför allt kräver det samarbete och tillit.

Att nås av ryktesspridning och försök till ”kupp-verksamhet” är för mig fullständigt främmande och rakt igenom så oseriöst att jag inte längre känner igen mig. Detta är för mig och flera andra alldeles för likt det vi en gång valde att lämna.

Så efter 15 år med klubben så känner jag att det får vara nog. Jag vill inte vara del av allt det som håller på att hända. Givetvis är jag inte oberörd – tvärtom – för jag har varit stolt och glad över det vi har byggt upp, men jag ser ingen annan väg för mig än att lämna min post som ordförande.

Det är givetvis olyckligt att det händer just nu, precis i planeringen av markprovssäsongen, men jag vill på inget sätt att klubben ska fara illa och då fyra av de nytillkomna styrelsemedlemmarna förklarat sitt misstroende mot mig så avgår jag – för klubbens bästa – med omdelbar verkan.

TACK för mig och TACK till alla som jobbat för klubben under mina år som ordförande. TACK också till mina danska vänner inom RJK för ett alltigenom gott samarbete under alla år.

Håkan Hansson