Nyinsatt Markprov Öppen klass


Vi har ett nyinsatt prov den 25 november. Det blir Markprov Öppen klass i Roslagen. Susse Meurling och Åsa Norrby dömer, Ander Norrby är provledare. 

Anmäl dig nu här på hemsidan!