Nyinsatt Markprov Öppenklass i Stockholmstrakten

Den 18 september anordnas ett Markprov Öppenklass i Stockholmstakten.

Domare: Mr Bobby Robertson

Provledare: Anders Norrby

Anmälan: Senast den 12 september (antal deltagare är begränsat)

Anmäl dig nu!

Full fart in