Nyinsatt Markprov Vinnarklass, Hässleholm

https://www.jaktretrieverklubben.se/produkt/2018-10-23-markprov-vinnarklass-hassleholm/