Nyinsatt Markprov Vinnarklass


Nytt Vinnarklassprov på Stora Markie den 2016-10-23.

Domare: Henrik Möller, Michael Rosenlund, Niels Henrik Hansen, Carsten Junker Nissen

Samling: kl 8.45

Vägbeskrivning kommer med PM (ca 20 minuter från Öresundsbron)

Välkomna!

Markprovsutskottet

mpv