Ordförande har ordet

2015 har varit ett fantastiskt år för vår klubb, medlemsantalet har ökat mer än någonsin. Vi hade 255 medlemmar vid årsskiftet, och det är medlemmar som har jakt och apporteringen som intresse! Aktiviteten på Facebook är även det ett tecken på att många har ett ökat intresse av klubben. Facebook använder vi för att snabbt få ut information till medlemmar och de som ännu inte är medlemmar.

När medlemsantalet ökar är det också mer attraktivt för våra sponsorer att synas hos oss. Det innebär att vi får en ännu bättre ekonomi som kan användas till klubbens alla aktiviteter. Vi har en minimal administrativ kostnad inom klubben, det innebär att sponsorpengarna medlemmarna till godo i sin helhet. ETT STORT TACK TILL ALLA VÅRA SPONSORER! Jag ser fram mot fortsatt samarbete med er.

Ni ser våra sponsorerna på hemsidan och i tidningen, låt dem märka att ni uppskattar deras sponsring.

2016 är ett jubileumsår, och det kommer att märkas! Vi har extra många träningstillfällen med tränare både från Storbritannien, Sverige och Danmark.

Vi kommer även som tidigare år hålla ”prova på prov”. Där kommer ni ha möjligheten att få tips och råd av kunnigt folk.

Som ni just nu ser har vi en ny hemsida Vi tyckte det kunde passa bra i samband med vårt jubileumsår. Tack till Asklund Design och Sofia Asklund, för dina alltid snabba uppdateringar och den fina hemsidan.

Det är här ni ser allt som kommer hända och har hänt i klubben. Vi betalar nu både medlemsavgiften, träningar, prov och profilprodukter via hemsidan. Vi hoppas att det ska bli lättare för er medlemmar och kommande medlemmar att få en överblick av vad som erbjuds i klubben.

Snart kommer vår medlemstidning Markerat i brevlådan, förhoppningsvis något ni ser fram emot. Vi försöker fylla den med en massa bra läsning. För mig är det något speciellt att få en tidning i handen, och vi är stolta att vi fortfarande har möjlighet till detta i vår digitala värld. Det är MYCKET jobb med en tidning, och eftersom vår redaktör arbetar helt ideellt är detta möjligt. Därför behöver vi bidrag från er till vår tidning. Det behöver inte vara perfekt skrivit, vi kan hjälpa till… Men det är nödvändigt att vi hjälps åt för att det även i framtiden ska finnas en klubbtidning, och det hoppas jag att du vill.

Om du inte redan nu betalat medlemsavgiften, tänk på att den ska vara inbetald när ni anmäler till våra aktiviteter.

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG TACKA ALLA ER SOM IDEELLT HJÄLPER TILL I KLUBBEN, OCH GÖR ALLA VÅRA AKTIVITETER MÖJLIGA!

Vänligen

er ordförande Håkan Hansson

Ordförande Håkan Hansson
Ordförande Håkan Hansson