Positivt, generöst, glädjande

Retrievervänner!

Efter att i tre dagar ha deltagit i firandet av Jaktretrieverklubbens 10-årsjubileum, måste jag framför mitt stora TACK till alla – såväl funktionärer som deltagare- som på olika sätt bidrog till att genomföra de olika aktiviteterna på ett helt fantasiskt sätt! Det är såklart omöjligt att summera alla intryck som jag erhållit dessa dagar men de ord som spontant dyker upp är positivt, generöst och glädjande!

Positivt eftersom så många medlemmar faktiskt valde att deltaga i de olika aktiviteterna, att det kom medlemmar från olika delar av landet och faktiskt även ifrån vårt grannland i väster, Danmark samt att det rådde en otroligt glad och positiv stämning under alla dagar – inte minst under jubileumsmiddagen!!

Generöst eftersom alla som var med bjöd på sig själva, hjälpte till där det behövdes eller delade frikostigt med sig av egna erfarenheter exempelvis under träningsdagen till andra deltagare!!

Glädjande när man får uppleva att resultatet av vad som kan åstadkommas när medlemmar hjälps åt vid klubbaktiviteter blir så väldigt bra; en mycket uppskattad träningsdag på fredagen, en underhållande tävling för våra äldsta fyrbenta vänner, de såkallade veteranerna (det var i flera fall närmast rörande att se de gamla ”essen” utföra diverse övningar), en femkamp där alla familjemedlemmar kunde deltaga (vilka ”vinnarskallar” vi har i klubben…..) och en uppsluppen jubileumsmiddag med hög och glad stämning!!

Glädjande igen, eftersom många medlemmar spontant uttryckte sin uppskattning över arrangemangen (några undrade om vi inte skulle ha ett 11-årsjubileum nästa år……) och att sex av nio deltagare erhöll utmärkelse vid helgens avlutande Working Test i öppen klass!!
Apropå Working Testet kan jag inte låta bli att berätta om klubbens sedan många år mycket uppskattade tränare, Erik Claesson. Vid testet var jag domare och Erik gick utom tävlan med ”parhund” till en av deltagarna. Tyvärr ville det sig inte så väl för denne och någon utmärkelse kunde därför inte delas ut. Erik erbjöd sig direkt att hjälpa till att avhjälpa problemet! Sagt och gjort. Efter avslutningen av testet gick de två iväg för att försöka knäcka nöten. Jag vet inte hur det gick med nöten men vad jag tänkte om Eriks uppträdande?
Jo, vad positivt, generöst och glädjande !

Det är med andra ord med stor tillförsikt som ser fram emot kommande klubbaktiviteter och självklart, nästa jubileumsfirande vilket det nu blir……!

Ha en riktigt skön sommar och väl mött framöver,

PG