Prov inställt

Tyvärr är Markprov Öppenklass, Ystad den 12 januari inställt. De anmälda ekipagen är meddelade.