Provet den 12 augusti är inställt

Provet är avlyst. Alla som har anmält får pengarna tillbaka.

Styrelsen och det nya markprovutskott är ledsna över situationen, men de sista veckors fokus har varit på att få ett bra markprovsprogram till hösten.

Tristan i betor