Provkatalog Mästerskap Ystad 2018-11-10 till 11

Domare: Declan Boyle (NI), Richard King (UK)

Domare: Morten Højrup (DK), Ricky Moloney (UK)

Provledare: Isac Träffe, +46735364092, capecailies@gmail.com

Dog steward: Sofie Dicksson +46733832187, Marie Bengtsson


Lördag 10 november

1. Rævsager’s Qashqai

Svart Labrador Hane, född -14 DK01125/2015

(DK FTCH MPM 14 Ellijas Dudley – Team Timberline Qualifaid af

Rævsager)

Uppfödare: Kristian Rævsager

Ägare: Kristian Rævsager

Förare: Kristian Rævsager

 

2. Reedsweeper’s Red Bull

Gul Labrador Hane, född -11 SJR 25-1074-16

(SEJCH DKJCH MPM15 Lakedown Diawl Bach – SEJCH

Reedsweeper’s Aquila)

Uppfödare: F&H Lindström, Vänge

Ägare: Lena Högfeldt

Förare: Lena Högfeldt

 

3. Roekull Lowes Offa

Gul Labrador Tik, född -14 SJR 25-0987-16

(Jobeshill Olof – Roekull Inkas Lowa)

Uppfödare: Ann-Kristin Nilsson

Ägare: Lisbeth Svensson

Förare: Lisbeth Svensson

 

4. I’m A Tracker

Gul Labrador Hane, född -16 DK08648/2016

(Team Timberline Victory – Hoylake First Lady)

Uppfödare: Team Timberline

Ägare: Simon Gabel

Förare: Simon Gabel

 

5. SE(j)CH Stenbury Black Thunder

Svart Labrador Hane, född -14 SJR 25-1144-17

(GBFTCH Astraglen Hail – SEJCH FIJCH Stenbury Black Ribbon)

Uppfödare: Anne Nerell

Ägare: Gunni Widstrand

Förare: Gunni Widstrand

 

6. DKFTCHrjk MPMrjk17 Squareclose Nathan Of Xardy

Svart Labrador Hane, född -12 DK04186/2016

(GBFTCH Emmawood Drake – Squareclose Flame)

Uppfödare:

Ägare: Lars Vennevold

Förare: Lars Vennevold

 

7. Mikamores Barnaby

Svart Labrador Hane, född -15 DK09730/2015

(GBFTCH Drakeshead Vodka – DKBRCH DKTM Darfys Mika)

Uppfödare: Louise Munchaus Adsbøl

Ägare: Louise Munchaus Adsbøl

Förare: Louise Munchaus Adsbøl

 

8. SEJ(A)CH SEJCH Söders Broadwalk

Svart Labrador Hane, född -11 SJR 25-1239-17

(FIKVA Broadlaw Warren – SEJ(j)CH Karriärs She is my

everything)

Uppfödare: Maria Söder

Ägare: Maria Söder

Förare: Maria Söder

 

9. Mandylike’s Zola

Svart Labrador Tik, född -12 SJR 25-1205-17

(Portlick Ralph – Mandylike’s Very Victrix)

Uppfödare: Susanne Ericsson

Ägare: Susanne Ericsson

Förare: Susanne Ericsson

 

10. Westmacott Gaelic af Blackmoor

Gul Labrador Hane, född -13 DK17940/2018

(Greenbriar Seige – Ffynongain Lizzy Of Westmacott)

Uppfödare:

Ägare: Michael Frank Rasmussen

Förare: Michael Frank Rasmussen

 

11. Skovager\’s Six Mile Woodcock

Svart Labrador Tik, född -16 DK20362/2016

(Studebaker Accord – Spice Lady)

Uppfödare: Jim L Sørensen. og Suzanne W. Sørensen

Ägare: Louise Munchaus Adsbøl

Förare: Louise Munchaus Adsbøl

 

12. Icehouse Pearl

Svart Labrador Tik, född -14 DK16935/2015

(FTCH Willowmount Ricky – Luna Ruff)

Uppfödare: Eamon Murphy

Ägare: Kristian Rævsager & Camilla Gärtner

Förare: Camilla Gärtner

 

13. Isleofman Dasha af Blackmoor

Svart Labrador Tik, född -14 DK03582/2018

(Drakeshead Vince – Abbotsleigh Emu)

Uppfödare:

Ägare: Michael Frank Rasmussen

Förare: Michael Frank Rasmussen

 

14. Go Great Guns Fursty Ferret

Gul Labrador Tik, född -16 SJR 25-1082-16

(GB FTCH Fendawood Ale – S FTCH MPM 13 Skoglösa Hilda of

Go Great Guns)

Uppfödare: Mads Kristoffersen

Ägare: Mads Kristoffersen

Förare: Mads Kristoffersen

 

15. CaperCailies Sirocco

Gul Labrador Tik, född -15 SJR 25-1155-17

(Caper Cailies Challenger – Ettinsmoor Caper Cailies)

Uppfödare: C & I .Träffe

Ägare: Carin Träffe

Förare: Carin Träffe

 

16. Tesito Bentley

Gul Labrador Hane, född -13 DK00320/2015

(DK FTCH DK TM MPM 13 Jobeshill Olof – Maglebjerg’s Bailey

Girl af Tesito)

Uppfödare: Jeanette Larsen

Ägare: Henrik Mortensen

Förare: Henrik Mortensen

 

17. Ettermyrans Macy

Gul Labrador Tik, född -10 SJR 25-0599-10

(SEJ(A)CH Garronpoint Mole – Ettermyrans Jetta)

Uppfödare: Ann-Charlotte Selberg

Ägare: Ann-Charlotte Selberg

Förare: Ann-Charlotte Selberg

 

18. Country Sports Blaze

Gul Labrador Tik, född -13 DK16735/2014

(DKTM MPM13 DKFTCH Jobeshill Olof – SFTCH SvMMP08

SWTM Perdix Gundogs Proud Mary)

Uppfödare: Christina Hansson

Ägare: Carsten Junker Nissen

Förare: Carsten Junker Nissen

 

19. Team Timberline Amos

Gul Labrador Hane, född -13 DK04560/2015

(GB FTCH BRACKENBIRD MINNOW – Hoylake First Lady)

Uppfödare: Janne Vendelbo og Kenneth Rajczyk

Ägare: Jesper Bak

Förare: Jesper Bak

 

20. Skoglösa Pralin

Svart Labrador Tik, född -13 SJR 25-0735-13

(DK FTCH Studbaker Accord – DK FTCH Skoglösa Härja)

Uppfödare: Anna Johnsson Andersson

Ägare: Anna Johnsson Andersson

Förare: Anna Johnsson Andersson

 

21. Team Timberline Hang on Loui

Svart Labrador Hane, född -15 DK14687/2015

(Followview Cedar – Team Timberline Night Comming Cherr)

Uppfödare: Janne Vendelbo og Kenneth Rajczyk

Ägare: Kim Ulrich

Förare: Kim Ulrich

 

22. Meadowlark Leghorn

Gul Labrador Hane, född -15 SJR 25-0993-16

(Oakleaf Warlord – Guns & Games Extra)

Uppfödare: Birgitta Staflund Wiberg

Ägare: Kristine Olsen

Förare: Kristine Olsen

 

23. Perdix gundog´s Yamaha

Svart Labrador Tik, född -14 SJR 25-0829-14

(Grenbriar Musket – Country Sports Gold of Perdix gundogs)

Uppfödare: Anders och Åsa Norrby

Ägare: Marie Ahlgren

Förare: Marie Ahlgren

 

24. Rævsager Tess Lina

Svart Labrador Tik, född -16 SJR 25-1360-18

(Aspijana Kovo – Heley Davidson)

Uppfödare: Kennel Rævsager

Ägare: Klaus Wetterberg

Förare: Klaus Wetterberg

 

25. Perdix Gundogs Titus

Svart Labrador Hane, född -13 SJR 25-0789-14

(SvMMP12 Glenbriar Musket of Perdix Gundogs – Glenbriar

Acapella of Perdix Gundogs)

Uppfödare: Åsa Norrby

Ägare: Åsa Norrby

Förare: Åsa Norrby

 

26. Aston

Gul Labrador Hane, född -14 DK09165/2014

(Team Timberline Karoo Dessert – Akiak)

Uppfödare: Klaus Hauder

Ägare: Ulrich Lindy

Förare: Ulrich Lindy

 

27. Ettermyrans Melvin

Gul Labrador Hane, född -10 25-0598-10

(SEJ(A)CH Garronpoint Mole – Ettermyrans Jetta)

Uppfödare: Ann-Charlotte Selberg

Ägare: Ann-Charlotte Selberg

Förare: Ann-Charlotte Selberg

 

28. Perdix Gundogs Singstar

Gul Labrador Tik, född -15 SJR 25-0841-14

(Perdix Gundogs Rythm – Glenbriar Acapella of Perdix Gundogs)

Uppfödare: Åsa Norrby

Ägare: Åsa Norrby

Förare: Åsa Norrby