PROVLEDARUTBILDNING 30/4 I SKÅNE

Efterhand som vår provverksamhet ökar, är vi också i behov av fler provledare.

Vi erbjuder en gratis håll teoridag, klubben bjuder på förtäring. Ni kommer få en ordentlig genomgång av vad ni ska tänka på inför ett prov och under provdagen. Det planeras även en dag längre norrut.

Vi hoppas att ni är många som har viljan och tiden att hjälpa till. Om arbetet kan fördelas bland fler provledare blir belastningen inte så stor på våra nuvarande provledare.

Om du känner dig osäker, kom ändå. Då får du en inblick i vad det innebär.

Tid och plats kommer senare.

Anmälan skickas till nettlefields@me.com med rubriken PROVLEDARUTBILDNING

Varmt välkomna

Jaktretrieverklubben

Markprovsutskottet

RJK Mästerskap dag 1