Provresultat Apporteringprov Höör 2018-06-16

Domare: Martin Villebæk (Dk)

Hundar till start: 18

Hundar till pris: 5

Godkänd på apporteringsprovet och dagens bästa startande blev

Skoglösa Piggelin

Gul Labrador Tik, född -13 SJR 25-0734-13

(DK FTCH Studbaker Accord af Rosefield – DK FTCH Skoglösa Härja)

Uppfödare: Anna Johnsson Andersson

Ägare: Clara Andersson

Förare: Clara Andersson

Övriga godkända på apporteringsprovet blev

Skoglösa Speed

Svart Labrador Hane, född -15 SJR 25-0942-15

(GB FTCH Waterford Ganton – DK FTCH Skoglösa Härja)

Uppfödare: Anna Johnsson Andersson

Ägare: Johan Olsson

Förare: Johan Olsson

Skutta av Sunnanvind

Svart Labrador Tik, född -16 SJR 25-1010-24

(MPM 15 DKJCH SEJ(a)CH Lakedown Diawl Bach – Beda av

Sunnanvind)

Uppfödare: Susanne Meurling

Ägare: Susanne Meurling

Förare: Susanne Meurling

Roekull Kayos Unix

Svart Labrador Hane, född -16 SJR 25-1363-18

(Thirsgaards Tjegge – Roekull Kayos)

Uppfödare: Ann-Kristin Nilsson

Ägare: Marita Gimser

Förare: Marita Gimser

Copperbirch Freeway

Svart Labrador Tik, född -14 SJR 25-0977-16

(IE FTCH Watergreen Hunter – Copperbirch Clough Fern)

Uppfödare: Keith Mathews

Ägare: Margareta Tööj

Förare: Filip Tööj

Apporteringsprov 2018-06-16
Apporteringsprov 2018-06-16