Provresultat Apporteringsprov 3 april, Moheda

Godkända hundar

Duvkullans Felicitas Lab
SJR 25-0955-15
Ägare Ros-Marie Pettersson

Il Sanos Avalon FRC
SJR 26-0024-17
Äg Ulrika Nordenberg

Caper Cailies Scirocco Lab
SJR 25-1155-17
Äg Carin Träffe

Stenhöjgårds Extra Lab
SJR 25-1133-17
Äg Pia Almquist

Meadowlark Kochin Lab
SJR 25-1151-17
Äg Anna Karin Bergström

Meadowlark Leghorn Lab
SJR 25-0993-16
Äg Stine Olsen

Perdix Gundogs Ivory Lab
SJR 25-0715-13
äg Marie Mark

Meadowlark Bashful Lab
SJR 25-1142-17
Äg Monica Ahnfeldt

Zebulons Lalla Rhook FRC
SJR 26-0026-17
äg Kathy Pedersen

Sort Guld Portillo FRC
SJR 26-0017-16
Äg Monica Olofsson

Flatcoat Arwens Frost FRC
SJR 26-0033-17
äg Elenor Rohlin