Provresultat Markprov Öppen klass, Charlottenlund 2018-09-08

Dagens Markprov Öppen klass på Charlottenlund resulterade i en utmärkelse för Mandylike’s Zola, ägd och förd av Susanne Ericsson.

Tack alla deltagare och Klubben vill även tacka Charlottenlund för möjligheten att hålla prov på deras fantastiska marker.

Ann-Charlotte Selberg står även denna gång för de fina bilderna. Tack Ansa!