Provresultat Markprov Vinnarklass, Ystad 2018-11-24

Markprov Vinnarklass Ystad 2018-11-24
Markprov Vinnarklass Ystad 2018-11-24

1:e vinnare
Mandylike’s Zola, ägd och förd av Susanne Ericsson.

4:e vinnare
Mikamores Barnaby, ägd och förd av Louise Munchaus Adsbøl

Domare: Morten Højrup, Carsten Nissen, Torben Luxhøj och Håkan Hansson