Provresultat Wt Öppen klass 2017-06-06 Almunge

Godkända Workingtest 2017-06-06 Almunge

Domare Tomas Söderström & Åsa Norrby

Searover Pims Maxie

SJR/DJR reg nr: 25-1171-17

Ägare: Anna Werner

Förare: Anna Werner

Jaktyrans Magnolian Kane

SJR/DJR reg nr: 25-1028-16

Ägare: Anita Olsson

Förare: Anita Olsson

Tisslabo Corelli

SJR/DJR reg nr: 25-1066-16

Ägare: Marie Elgström Claesson

Förare: Marie Elgström Claesson

 

Brufinn Ice Lady

SJR/DJR reg nr: 25-1103-16

Ägare: Siw Rüdén

Förare: Siw Rüdén

Jaktyrans Gale Werner

SJR/DJR reg nr: 25-1130-17

Ägare: Karin Lind

Förare: Karin Lind

Jaktyrans Gale

SJR/DJR reg nr: 25-1068-16

Ägare: Marie-Louise Gissberg

Förare: Marie-Louise Gissberg

Thorsvi MiltonDuff

SJR/DJR reg nr: 25-1024-16

Ägare: Anne-Marie Berger

Förare: Anne-Marie Berger

Perdix Gundogs Aiss

SJR/DJR reg nr: 25-0953-15

Ägare: Birgitta Berg

Förare: Birgitta Berg

 

Stenbury Black Thunder, 

SJR/DJR reg nr: 25-1144-17

Ägare: Gunni Widstrand

Förare: Gunni Widstrand

 

Searover Pax Thunder

SJR/DJR reg nr: 25-1276-17

Ägare: Ewa Werner

Förare: Ewa Werner

Reedsweepers blue Steel 

SJR/DJR reg nr: 25-1259-17

Ägare: Sandra Jansson

Förare : Sandra Jansson 

 

Justlike marquez

 SJR/DJR reg nr: 25-1260-17

Ägare: Sandra Jansson

Förare:  Sandra Jansson 

 

Vindögats Akka

SJR 27-0433-17

Ägare: Sara Runesdotter

Förare: Sara Runesdotter

 

Höghedens Ull

SJR 27-0430-17

Ägare: Hanna Pettersson

Förare: Hanna Pettersson