Rapport från ett Workingtest Öppenklass

Ann-Charlotte Selberg rapporterar och fotograferar från provet.

Lördagen den 21 maj gick ett Workingtest Öppenklass av stapeln i Kristianstadstrakten, närmare bestämt i Nosaby, där provledare Jan Persson ordnat med fina marker. Det var roligt att så många som 16 hundar anmält sig.  Jag åkte dit som åskådare, men eftersom en hund var struken och det behövdes en extra hund för att vara jämna par, så gick jag provet utan tävlan. Senare kunde jag fotografera och här skriver jag lite om hur provet gick till för er som kanske inte riktigt vet hur det brukar se ut. Domarna för dagen var P-G Hansson och Jan Wiberg.

Markerna var fina och dagen bjöd på ett varmt väder och inte mycket vind vilket kanske inte alltid är det bästa ur hundsynpunkt. Själva uppläggningen av provet var inte så svårt, men det som många hade problem med var det höga gräset och kanske även värmen bidrog till att många hundar missade sina markeringar och hade svårt att lokalisera dummisarna. Speciellt på den vänstra sidan av fältet.

I öppenklass går två hundar i par på linjen med en domare mellan sig och en bakom, skyttar och dummiekastare går ca 30-40 m framför linjen på var sin sida.

Det började med skott och kast av dummie, där hund med lägst start nr (till höger) fick sin markering i det höga gräset, sedan gick vi en bit och den andra hunden fick sin markering. Därefter ny förflyttning, nya skott och kast, den här gången två dummisar åt var sitt håll. Hund med lägst nr fick välja en av dem, och den andra hunden fick ta den som blev över. Ny förflyttning och proceduren upprepades, men nu fick den andra hunden börja välja sin apport.

När markeringarna var avklarade förflyttade sig ekipagen, fortfarande på linje och med krav på fotgående, till ett område där det var en ”drive” dvs en fingerad jakt. Det sköts och kastades dummisar i luften under tiden som hundarna skulle visa att de kunde sitta lugnt och tyst när detta pågick. När driven var klar, blev förarna anvisade ett område framför sig, men till höger om driven, där hundaran skulle skickas ut på ett sök efter ”skadskjutna” fåglar.

Hund nr 1 skickades ut för att söka, därefter hund nr 2 och sedan var sin gång till. När söket var avklarat vändes hundarna i motsatt riktning och skulle sändas, alltså en dirigering, till en specifik plats ca 40 m bort. Där skulle det finnas dummisar till vänster, höger och mitt för ett träd. I vanlig ordning börjar hund med lägst nr att göra sin uppgift och därefter den andra. När bägge hundarna klarat av sina dirigeringar och återkommit med sina dummisar var provet slut.

Den här gången blev det inga vattenmarkeringar som brukar ingå i provet, eftersom det inte fanns något vatten tillgängligt, det är alltså inte nödvändigt.

Av de 16 hundar som startade var det 5 som blev godkända och fick en utmärkelse, vilket innebär att de nu kan starta i vinnarklass! Grattis till alla dessa och till de övriga är det bara att kämpa på, så går det nog nästa gång!

Ansa