Referat från Markprovsutskottet

Mitt i säsongen så gör vi halvhalt och vi åker till England för semester och träna hund under några veckor. Det skall bli en fin semester med goda brittiska vänner.

Vi har hållit ett antal WT prov både i Skåne och Sörmland som har gått väldigt bra och det har varit bra uppslutning med startande. Vi hade 16 hundar på öppen wt på Nosaby och det var väldigt lyckat och trevligt .

Vi har också blivit några fler domare inom klubben och det är en förutsättning för att vi skall lyckas med att kunna ta emot alla ny medlemmar som har kommit och fortsätter att komma.

Vår satsning på mera prov måste fortgå och vi kommer även att kopiera RJK s regelverk till 100% redan nästa år. Då kommer vi att införa igen Apporteringsprov på programmet. Vi har redan uppdaterat regelverket på WT som nu finns på hemsidan och det kommer snart en uppdatering i Markprovsreglementet innan prov säsongen kommer igång.

Vi har haft en provledardag i Skåne och en i Sörmland på Åtorps gård som var välfyllda med nya provledare som fick en heldags utbildning i vårt regelverk och prov förutsättningar.

Vi har även haft en träff med våra domare på Stora Markie där vi diskuterade framtiden och det kändes väldigt positivt.

Samtliga svenska domare var inbjudna till en domarutbildning i Danmark i juni, en del av oss närvarade och det var väldigt givande. Innan jag åker till England på semester så skall vi genomföra ett ökl i Skåne och ett vinnarklass prov i betor på Stora Markie Gods den 10 juli. Vi ser att de redan är rätt så välfyllda men än så finns det platser kvar. Det kommer även att hållas två ökl i Sörmland under juli så titta i provprogrammet och anmäl er.

Vinnarklass provet den 7 augusti har bytt plats, det kommer att gå av stalpen 6-7 augusti på Lilla Träskaten utanför Strängnäs hos Jill och Peter Raneryd. Där kommer det att bli ökl på lördagen och vinnarklass på söndagen så passa på att starta även där, om ni skall starta på Markprov till hösten så måste ni bli godkända i ökl först.

Som ni hör så har vi tagit ett stort kliv inom provverksamheten och vi kommer att fortsätta det arbetet och även arbeta för att höja kvaliteten på våra prov till samma nivå som de Danska kollegorna. Nästa år skall vi också ha en mycket bättre framförhållning än vi har haft i år både på prov och övrig verksamheter för att tillgodo se alla våra medlemmar på ett bättre sätt.

Det är trevligt och roligt att se hur många fler medlemmar vi blir, det betyder att många är intresserade av vår verksamhet och vår klubb. Det skall vi vara rädda om!

Med vänlig hälsning

Jan Wiberg/Markprovsutskottet

IMG_7710