Reflektioner från MU – juli 2011

Markprovsutskottet kan glädjande meddela att formerna för två av höstens Markprov Vinnarklass är på plats.

Två ”jakter” är inplanerade, dels den 7 oktober samt Mästerskapet den 26 november, där klubben disponerar jakterna helt.

Till Mästerskapet kommer två engelska domare, nämligen Robin Watsson och Peter Scott och till den 7 oktober har vi nöjet att se Henrik Möller, DK samt Morthe Höjrup Hansen DK som domare.

Med denna framförhållning ser MU framemot två prov med många startande.

När det gäller höstens Markprov öppenklass har nya provmarker (jakter) tillkommit och andra lämnar vi.

Markprovsutskottet har diskuterat trenden att antalet startande under våren sjunkit och detta föranleder oss att sätta en nedre gräns för genomförande.

För Apporteringsprov och WT öppen klass – dessa arrangemang kräver ”sin man/kvinna”, det ligger mycket förberedande arbete innan vi kommer till provdagen, provmarker, vilt, domare, funktionärer och det är inte rimligt att gång på gång dra igång detta för att konstatera att vi har kanske 3-4 anmälda hundar.

MU har beslutat för WT öppenklass skall det finna minst 6 hundar anmälda och när det gäller Apporteringsprovet vill MU återkomma, men rimligt är 3-4 hundar.

Väl mött på kommande Working test och Markprov – närmast är det ”Betprov” med bl a Henrik Vilendal som domare.

MU ser framemot en positiv provsäsong med många startande.

Vid pennan/

Margareta Veneke