Registrering och meriter

På Jaktretrieverklubbens årsmöte beslutades att under 2018 låta SKK-registrerade hundar starta på klubbens WT prov upp till WT ÖKL mot en tilläggskostnad på 50 kr. Det innebär en möjlighet att prova på klubbens prov utan att SJR-registrera sin hund. Dock måste medlemskap i Jaktretrieverklubben lösas som vanligt.

SJR registrerar endast resultat för hundar som är SJR-registrerade, varför Markprovsutskottet kommer att registrera resultat från SKK-registrerade hundar. Om man i efterskott vill tillgodoräkna sig erhållna meriter måste hunden SJR-registreras för att dessa ska bli officiella.

Jaktretrieverklubbens styrelse vill betona att SJR verksamhet är av största vikt för att bevara och utveckla retrieverrasernas jaktliga egenskaper genom att dessa ges högsta prioritet i avelsarbetet. SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar samt har genom samarbete med Dansk Jagthunderegistrering – DJR gett möjlighet till ökad avelsbredd genom utbyte med jaktligt högt meriterade hundar där.

Styrelsen rekommenderar medlemmarna att registrerar sina hundar i SJR.

Svenskt Jakthundsregisters logo