Retrievervänner!!

När nu året närmar sig sitt slut och många av oss ser fram emot lite ledighet under julhelgerna finns det anledning att blicka lite tillbaka på det gångna året.

Klubben har som tidigare år haft en ganska omfattande verksamhet i form av kurser och prov. När det gäller kursverksamheten kan jag konstatera att våra kurser alltjämt håller en hög klass som lockar många deltagare. Beträffande provverksamheten satsade klubben i år extra krafter och pengar på att anordna markprov i vinnarklass på attraktiva jaktmarker för att kunna erbjuda optimala förutsättningar för att kunna genomföra utmanande markprov för våra vinnarklasshundar. Till min mycket stora besvikelse lockade proven inte tillräckligt med startande varför inte något av proven inklusive Mästerskapet kunde genomföras. Det är om jag inte misstar mig första gången i klubbens historia som inte ett enda markprov i vinnarklass har kunnat genomföras! Detta är såklart mycket bekymmersamt. Det pågår dock ett intensivt arbete inom klubben för att försöka hitta lösningar som jag är övertygad om kommer att leda till ett större deltagarantal på både våra prov som andra aktiviteter.

När det gäller det gångna året så finner jag trots allt flera ljuspunkter. En är klubbens 10-årsfirande som blev väldigt lyckat! Det fanns vågar jag påstå bland alla deltagare en stor glädje och entusiasm för att delta de olika aktiviteter som utgjorde klubbens firande. En annan ljuspunkt är att det faktiskt har tillkommit nya medlemmar i våra utskott som lägger ner mycket stort och viktigt arbete för planera och genomföra klubbens olika aktiviteter. Detta är såklart mycket välkommet och positivt.

Avslutningsvis skulle jag vilja framför ett innerligt TACK till alla medlemmar som på olika sätt; funktionärer vid prov, redaktör, domare, tränare, medlem i utskott, webmaster, styrelseledamot m.m. bidragit till klubbarbetet under 2011! Tack också Jaktspanielklubben för ett som vanligt gott och givande samarbete!

 

Nu blickar i alla fall jag framåt och tillönskar er alla

 

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Hundår!!

 

PG