Retrievervänner!

Äntligen har något som kan likna vår infunnit sig och ett säkert vårtecken är klubbens årsmöte som både avslutar den gångna säsongen och inleder den kommande. Årsmötet avhölls som utannonserat på Malmö Djursjukhus den 17 mars. Dessvärre hade jag själv ingen möjlighet att närvara eftersom jag hade en tjänsteresa utomlands, som jag var tvungen att genomföra. Denna resa var såklart inte planerad när styrelsen bestämde datum för mötet. Tyvärr hade flera andra ledamöter i styrelsen av olika skäl fått förhinder och styrelsen kom därför att endast representeras av en ledamot och en suppleant. Detta väckte, vad jag förstår, en del förvåning bland mötesdeltagarna och jag kan såklart inte annat än beklaga att det blev så.

Dessvärre visade det sig att revisorernas revisionsberättelse över granskningen av klubbens räkenskaper inte kunde presenteras vid mötet. Detta ledde till att revisorernas berättelse inte kunde föredras och följaktligen inte heller ansvarsfrihet för styrelsen beviljas. Konsekvensen blev därför att vi måste ha ett nytt extra årsmöte för att behandla nyss nämnda punkter. Detta kommer att avhållas i april och en särskild kallelse kommer att skickas ut.

Det ser självklart illa ut när ett årsmöte inte kan genomföras fullt ut och det ligger nära till hans att försöka hitta syndabockar. I detta sammanhang vill jag nogsamt understryka, att ingen skugga ska falla över någon annan än mig själv. Jag är ordförande och har det yttersta ansvaret för att verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner mm ska vara klara att presenteras vid årsmötet. Jag har helt enkelt inte i tillräcklig grad följt upp att allt var i sin ordning inför mötet och detta är jag ledsen för.

Vid årsmötet invaldes nya ledamöter; Nicklas Ek, Ronnie Kristensson, Anki Hovold och David McNeill. Jag hälsar alla mycket välkomna och vill även passa på att tacka de som lämnat styrelsen för deras fina arbete och engagemang. Det är min övertygelse att den nya styrelsens blandning av nya och gamla ledamöter kommer att skapa en utmärkt grund för en fortsatt attraktiv verksamhet, som kommer att kännetecknas av vårt varumärke; kvalité och engagemang!

Som redan har framgått i vår klubbtidning och på vår eminenta hemsida ligger det flera spännande klubbaktiviteter framför oss; träningshelg med Janne Vendelbo, Jubileumshelg i juli mm. Vid årsmötet redovisades för övrigt att styrelsen budgeterat en ansenlig summa för att kunna arrangera attraktiva markprov under hösten. Det är med andra ord läge att redan idag smörja tassarna på hundarna, ge sig ut i träningsmarkerna och förbereda sig inför höstens prov!

Vårliga hälsningar och väl mött framöver!

PG

Titta vad jag har hittat!