Reviderat hälsoprogram

Jaktretrieverklubben antog i juni 2001 ett hälsoprogram för bland annat prcd-PRA.
PRA är en samlingsbeteckning för ögonsjukdomar som orsakar blindhet hos hundar.

Flera hundraser är drabbade och den variant som drabbat retriverraserna förkortas just prcd-PRA (Prcd är en förkortning av ”progressive rod-cone degeneration” och PRA står för ”progressive retina atropfi”).

Sjukdomen orsakar en fortlöpande förstörelse av näthinnans stavar och tappar som leder till en försämrad syn och i de flesta fall till att hunden slutligen blir helt blind.

 Sedan några år tillbaka finns en möjlighet att via ett genspecifikt test identifiera om en hund är anlagsbärare eller inte för prcd-PRA.
Testet utförs av det amerikanska företaget Optigen som 2006 upptäckte den mutation som orsakar sjukdomen.

Styrelsen har därför i juni månad i år 2010 beslutat att revidera klubbens hälsoprogram vad beträffar kravet på ögonlysning.

Läs mer om Hälsoprogrammet!